ICAO Angličtina

Zkouška z angličtiny ICAO

Zkouška z anglického jazyka dle standardů ICAO obsahuje profesně zaměřenou i obecnou angličtinu. Schopnost mluvit, porozumět a zvládat běžné i neobvyklé situace jak v letectví, tak v běžném životě.Zkouška se skládá z pěti témat:

  1. Běžný rozhovor na obecná témata a představení uchazeče
  2. Autentický poslech zprávy ATIS (LKPR,LKTB apod.), rozbor této zprávy a diskuse
  3. Autentický poslech komunikací pilota a ATC, rozbor těchto zpráv formou otázek examinátora
  4. Přečtení části textu z letové příručky vybraného letadla, popis obrázku z letové příručky
  5. Pohovor na téma standardních a nestandardních situací v letectví

Délka zkoušky 25-35 min.V průběhu zkoušky jsou přítomni vždy dva examinátoři, oba schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe. Ze zkoušky angličtiny ICAO se pořizuje audio záznam.Naši examinátoři jsou profesionální piloti s dlouhodobou praxí a tisíci hodinovými nálety po celém světě.Výsledek zkoušky vám bude oznámen okamžitě po jejím ukončení. Pro hodnocení zkoušky se používá stupnice 0-6. Pro pilotáže minimální stupeň 4 s platností 4 roky. Stupeň 5 platí 6 let a stupeň 6 má neomezenou platnost.Po úspěšném absolvování zkoušky vám bude vydán certifikát, na jehož základě vám ÚCL zapíše ICAO angličtinu s odpovídajícím stupněm znalosti do vašeho průkazu.Pro více informací a pro objednání termínu nás neváhejte kontaktovat:

+420606106422

info@aktabor.cz

Zkouška z angličtiny IFR

V průběhu zkoušky jsou přítomni vždy dva zkoušející: pilot – examinátor a jazykový specialista, oba schválení ÚCL na základě prokázaného vzdělání a praxe.Zkouška se skládá z pěti témat:

  1. Písemný test
  2. Běžný rozhovor na obecná témata a představení uchazeče
  3. Autentický poslech zprávy ATIS (LKPR,LKTB apod.), rozbor této zprávy a diskuse
  4. Přečtení části textu v anglickém jazyce z letové příručky vybraného letadla a překlad textu
  5. Pohovor na téma standardních a nestandardních situací v letectví

 Vyhodnocení písemného testu probíhá ihned po jeho odevzdání. Časový limit na provedení testu je 45 minut. Maximální možný počet bodů z testu je 26.Následující počet bodů určuje úspěšnost zkoušky:Uspěl: 26 – 19 bodůČástečně uspěl: 18 – 16 bodůNeuspěl: 15 a méně bodůV případě „částečně uspěl“ smí uchazeč absolvovat ústní přezkoušení, které navíc bude obsahovat otázky zaměřené na oblasti z testu, které nebyly správně zodpovězeny. Pokud ani při ústním přezkoušení uchazeč nepředvede dostatečné znalosti ze všech oblastí, bude výsledek zkoušky nadále „částečně uspěl“ a uchazeč musí absolvovat celé ústnípřezkoušení znovu. Toto ústní přezkoušení musí uchazeč absolvovat v jiném termínu než termínu neúspěchu.V případě „neuspěl“ musí uchazeč absolvovat celý test znovu a nemůže být připuštěn k ústní zkoušce. Tento test musí uchazeč absolvovat v jiném termínu než termínu neúspěchu.Po úspěšném absolvování zkoušky vám bude vydán certifikát.Pro více informací a pro objednání termínu nás neváhejte kontaktovat:

+420606106422

info@aktobor.cz